Skip links

BOTOX BEHANDLINGER

Lige nu tilbyder vi vores populære Liquid Facelift til KUN 2400,- eller botox til 1000,- for et område.

BOTOX BEHANDLINGER

Lige nu tilbyder vi vores populære Liquid Facelift til KUN 2400,- eller botox til 1000,- for et område.
Anti-age behandling med

Botulinumtoksin (Botox)

Botox bruges idag som et effektivt præparat mod rynker, da det får musklen til at slappe af, og der dermed ikke opstår en hudfold. Herved opnår du at fine linjer, rynker og alderstegn udviskes.

Se behandlinger
klinik-nord-botox-oversigt
Vi tilbyder følgende

Botox Behandlinger

Glabella er et kompleks af flere muskler (Corrugeator & Procerus). Dette er ofte et område, som kan give et negativt udtryk hvis rynkerne bliver for dybe.

De vandrette linjer i panden kan få én til at synes ældre.

Rynkerne omkring øjnene er for det meste meget charmerende, men hvis de bliver for dybe eller for lange kan de, som andre rynker også få dig til at synes ældre.

Har du trætte eller tunge øjenlåg kan dette afhjælpes ved en simpel behandling, der løfter brynet og dermed også øjenlåget.

(Dette er et lille øjenbrynsløft, som kan løfte 1-3 millimeter)

Rynker på næseryggens sider kan afhjælpes med en simpel behandling.

Rynker på overlæben eller læbevip.

Botox på dette område kan hjælpe med at vippe overlæben så den synes større. Desuden kan den hjælpe til at fjerne rygerynker.

Rynke imellem hage og underlæbe kan mindskes ved denne behandling. Desuden kan en fremtræden hage laves mindre med botox

Nedadvendte mundvige kan få munden til at se sur ud, på trods af at man er glad.

Kæbeformindskning er hvor man giver botox i masseter musklen. Dette medvirker at musklen bliver mindre og at ansigtet dermed synes smallere. Du kan f.eks. holde en flad hånd op mod kæbemusklen og tygge sammen. Det stykke som kæbemusklen bevæger sig udad kan som fingerregel formindskes.

Med alderen bliver senerne på halsen mere synlige. Dette kan afhjælpes med botox og kan også være med til at give en pænere kæbelinje.

Hvis du synes dit smil er for “stort” og du synes du viser for meget tand eller tandkød, er dette behandlingen til dig.

Facelift med botox, er en kombinations behandling, som formindsker rynker i pande glabella samt øjenregionen, og som giver et mere friskt og ungdommeligt udtryk, som ikke ser kunstigt ud da du stadig vil have noget bevægelse i ansigtet. 

Dette er én af de behandlinger vi laver flest af.

Patientinfo

Viden om botox behandling

Forundersøgelse

Alle botoxkunder, skal til forundersøgelse hos vores læge.

Hvad er botox?

Botulinumtoksin, kendt som Botox, forhindrer frigivelse af signalstoffer mellem nerve og muskel, hvilket forårsager en afslapning af musklen. Stoffet har været brugt som lægemiddel til behandling af patienter med bla. spastiske lammelser, muskeltics ved øjnene, udtalt svedtendens og migræne i snart 30 år.

Der findes flere forskellige botulinumtoksin A præparater på markedet såsom Botox, Dysport og Azzalure. Det aktive botulinumtoksin er derimod ens i alle præparaterne og dermed er virkningen ens.

Hvordan virker behandlingen?

Botox bruges idag som et effektivt præparat mod rynker, da det får musklen til at slappe af, og der dermed ikke opstår en hudfold.

Botox giver dig dermed muligheden for at bevare dit friske unge, personlige udtryk ved at få dine muskelceller til at slappe af. Herved opnår du at fine linjer, rynker og alderstegn udviskes.

 

Hvordan foregår behandlingen?

Ifølge Sundhedsstyrelsen skal der gå mindst 48 timer mellem forundersøgelse og behandling.

Forundersøgelsen udføres derfor af speciallæge, minimum 48 timer inden behandlingen.

Her vil vi afstemme forventninger og du vil modtage mundtlig og skriftlig information om behandlingen.

Du er velkommen til at tage en ven, et familiemedlem eller din kæreste/ægtefælle med til forundersøgelse og behandling.

Selve behandlingen udføres af enten en dermatolog, plastikkirurg eller en sygeplejerske som er specialuddannet og godkendt af Sundhedsstyrelsen til at udføre behandlingen.

Behandlingen varer ca. 15-20 min. Ved behandling sprøjtes der med en tynd nål små mængder af botox ind ved eller i musklerne, der hvor man gerne vil fjerne rynker.

Hvornår kan jeg se effekten?

Effekten indtræder efter 3 – 7 dage. Maksimal effekt ses efter 14 dage. Hvis virkningen ikke er tilstrækkelig eller, der er en uhensigtsmæssig asymmetri kan man lave en ”touch up” behandling efter ca. 2 uger.
 Virkningen af botulinumtoksin holder i 3 – 4 måneder, hvorefter muskelkraften kommer tilbage. Herefter kan behandlingen gentages.

Behandlingen er næsten smertefri. Og følesansen i det behandlede område vil ikke blive påvirket af behandlingen.

Patientinfo

Praktisk information

Forholdsregler og efterbehandling

Efter behandling med Botox er det vigtigt, at man i de følgende 4-6 timer ikke masserer eller trykker på det behandlede område. Endvidere må man ikke ligge ned, dyrke motion, tage varme bade og andet, der øger mikrocirkulationen. Dette kan nemlig medføre at præparatet spredes til andre muskler end de tilsigtede.

Bivirkninger

Der kan optræde forbigående mindre gener i relation til injektionerne, såsom let rødme, hævelse, blå mærker og kløe.

Nogle få oplever hovedpine de første par dage efter behandling og kun meget sjældent ses kortvarige lette influenzalignende symptomer.

Alvorlige allergiske reaktioner i form af anafylaktisk shock ses uhyre sjældent og kræver hurtig behandling.

Der er ikke rapporteret nogen kendte senfølger.

Desuden kan der ved indstik stedet komme infektion. Dette ses dog yderst sjældent.

Behandling med Botox kan give utilsigtede virkninger, hvis der lægges for meget Botox ind, eller hvis det lægges forkert. Således vil behandling af tværrynkerne i panden kunne sænke, i forvejen, lavtsiddende øjenbryn, ligesom behandling af rynker over øjenbrynene kan medføre et hængende øjenlåg.

 

Effekt af behandlingen

Oftest giver behandlingen en god og tydelig reduktion i rynker. Effekten kan dog variere fra person til person. Nogle skal have en større mængde toksin end andre for at opnå effekt. Der vil være nogle få personer, som ikke er modtagelige for behandlingen, formentlig fordi de har antistoffer, der neutraliserer toksinets effekt. Behandlingen holder ca. 3-4 måneder først gang, Ved gentagne behandlinger forlænges virkningen af behandlingen, da musklen mindskes af den manglende brug.

Behandling udføres ikke

På patienter som er under 18 år. Eller hvis man gravid eller ammende.

Botox må heller ikke anvendes, hvis du lider af visse sjældne neuromuskulære sygdomme f.eks. myasteni, eaton lamberts sygdom).

Hvis man indtager medicin af typerne aminoglykosider, penicllamin, kinin eller kalciumblokkere. Eller hvis man er imunsubrimeret.

Endelig må præparatet ikke anvendes, hvis du har en kendt allergi overfor nogen af indholdsstofferne ( botulinum toksin, humant albumin, laktose, natrium succinate). Eller hvis der er infektion i huden i området omkring behandlingsstedet, da skal behandlingen udskydes til infektionen er væk.